Ju mund të blini produktet në vendin tuaj:
2.png

Argoni në bombola dhe argoni i lëngshëm_Messer për nevojat Tuaja prodhuese

Argoni është një gaz fisnik i atmosferës ku përbën 0,933%. Është një gaz i rrallë, pa ngjyrë, pa erë dhe kimikisht inert prandaj përdorimi i tij gen shpërndarje të madhe në proceset ku është e nevojshme të shmanget kontakti me oksigjenin.

Përdorimet më të gjera të Argonit janë në industrinë metalurgjike ose trajtimin termik dhe në homogjenizimin e çelikut në proceset e shkrirjes. Si një gaz pastrimi, nxitjeje dhe transporti dhe në prodhimin e lidhjeve. Përdoret gjithashtu si gaz jo përçues në prodhimin e xhamave izolues.