Ju mund të blini produktet në vendin tuaj:
3.png

 

100 për qind Messer


Rikthimi i firmës së familjes.

100 per cent Messer

Krijuar nga Adolf Messer në 1898 si një firmë familjeje, në 1965 Adolf Messer & Co. GmbH u bashkua nga djali i themeluesit Hans Messer me pjesë të Knapsack-Griesheim AG për të formuar Messer Griesheim GmbH.

Edhe pse Hoechst AG mbajti dy të tretat e aksioneve, influenca e familjes mbi politikën e koorporatës u ruajt. Tërheqja e Hans Messer nga drejtimi aktiv, një politikë e shndërruar grupi mbi pjesën e aksionerit në shumicë, dhe një strategji e dështuar e globalizimit e cuan firmën në 1990 në prag të rrënimit.

Megjithatë, vendimi i  Stefan Messer,një nip i themeluesit dhe djali i Hans Messer, për të mbrojtur pozicionin e familjes në punët operacionale, së bashku me një politikë të fortë riorganizimi dhe lehtësimi borxhi, të zbatuara me ndihmën e investitorëve financiarë, arritën kulmin në rilindjen e familjes. Në Maj 2004  Messer Griesheim GmbH i vjetër përsëri, si Messer Group GmbH dhe Messer Eutectic Castolin Holding GmbH, u bë një ndërmarrje industriale e drejtuar nga pronari.


Jörg Lesczensk  tregon në mënyrë informative dhe koncize historinë e pazakontë të një biznesi familjar që njëherë u duk i humbur – pastaj në fund rinisi me sukses.

Për njohuri të para ju lutem merrni ekstraktin në anën e djathtë.